ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Дълбок извор

Безопасност на движението по пътищата

Мерки за формиране на социално-отговорно поведение и култура за безопасно движение по пътищата във връзка с 29 юни - денят на безопасността на движение по пътищата.

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, е подготвила тематични визуализационни материали с акцент върху някои от основните аспекти от безопасното поведение на пътя

– поставяне на обезапосителни колани

– безопасно придвижване на пешеходци,

– недопускане на разсейване от мобилни телефони 

– спазване на допустимата скорост на движение.