ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Дълбок извор

История

Снимка на училищетоИстория на училището

 

По устни сведения  училището съществува от около 1840 г. По документи то съществува от 1848 г с два килийни класа. През  1879г. е построена триетажна училищна сграда. В нея се помещава  първото класно училище в общината от 1882 г. до 1888г.Третият етаж е съборен от земетресението  през 1928г.
     През 1891 г. се открива пето отделение.
     През 1899 г. училището се преобразува само в начално.
     През 1908 г. се слага началото на прогимназия в селото, която обслужва селата от района /Леново, Червен,      Православен, Патриарх Евтимово и др./
     Новата училищна сграда  по типов проект с 4 класни стаи е построена през 1929 г.
     Училището е наградено с орден  „Кирил и Методий” – ІІ степен за дългогодишна  ползотворна дейност през 1957г.
     Тържествено  е открита нова  триетажна сграда през 1959 г. По вид и големина е една от най-хубавите  и удобни училищни сгради в района по онова време.
     Училището преминава в осмокласно през 1960 г. Започва да функционира училищен стол с персонал издържан от ТКЗС.
     През 1962г. Под ръководството на тогавашния директор З. Понев, училището преминава в целодневно обучение, което продължава до 1992г.
     Нашите ученици, подготвени от заместник-директора Атанас Личев, са били първенци на общински и окръжни прояви.
     Много от възпитаниците на училището в с. Дълбок извор са продължили образованието си във висши учебни заведения и са станали учители, агрономи, лекари и др.
     В миналото тук са учили и хора, които по-късно заемат ръководни постове в страната ни.

         Сега училището е основно с пет паралелки от I до VII клас в целодневна форма на обучние.