ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Дълбок извор

Екип

Светла Цветилова

                                 Директор

Мая Митринджакова

Технически секретар

Мария Изевкова

Учител начален етап

Лидия Костова

Учител начален етап

Лиляна Манахилова

Учител начален атап

Мария Стефанова

Учител БЕЛ и История и цивилизации

Десислава Благоева

Учител Математика и Инф. технологии

Тонка Стоянова-Пойдовска

Учител Английски език

Митко Костов

Учител по География и ГЦУОУД

Къна Пъджева

Учител по Физика, Химия и Човекът и природата

Ася Атанасова

ГЦУОУД начален етап

Радилена Костадинова

ГЦУОУД начален етап