ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Дълбок извор

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"