ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Дълбок извор

Прием

Прием на ученици в I клас през учебната  2020/2021 год.

ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Дълбок извор обявява 8 свободни места за прием в I клас.

 

Необходими документи за прием в I клас

 1. Заявление за прием в I клас
 2. Декларация за достоверност на личните данни
 3. Копие от Удостоверение за завършена подготвителна група

 

Уважаеми родители, моля, при подаване на документите за прием да носите Акт за раждане на детето за сверяване на личните данни.

 

Необходими документи за записване в I клас

 1. Заявление за записване в I клас
 2. Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група (ако детето е посещавало детско учебно заведение)
 3. Заявление за избор на учебни предмети за избираеми учебни часове /разширена подготовка/
 4. Заявление за избор на учебни предмети или дейности за факултативни учебни часове /допълнителна подготовка/
 5. Заявление за ЦОУД

 

Прием на ученици в V клас през учебната  2020/2021 год.

ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Дълбок извор обявява 12 свободни места за прием в V клас.

Необходими документи за прием в V клас

 1. Заявление за кандидатстване в V клас
 2. Декларация за достоверност на личните данни
 3. Удостоверение за завършен начален етап-копие

 

Уважаеми родители, моля, при подаване на документите за прием да носите Акт за раждане на детето за сверяване на личните данни.

 

Необходими документи за записване в V клас

1.Заявление за записване в V клас

2.Удостоверение за завършен начален етап – оригинал

3.Заявление за избор на учебни предмети за избираеми учебни часове /разширена подготовка/

4.Заявление за избор на учебни предмети или дейности за факултативни учебни часове /допълнителна подготовка/

5.Заявление за ЦОУД